Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání k dani z nemovitých věcí musíte podat, pokud v průběhu roku koupíte pozemek, dům nebo byt, pokud zahájíte nebo dokončíte stavbu, případně pokud děláte větší stavební úpravy.

Přiznání je potřeba podat do 31. 1. Když ale vlastníte nemovitost, za kterou jste loni nebo dřív přiznání podávali a na které se nic významného nezměnilo, nemusíte podávat přiznání znovu, stačí počkat na výzvu k zaplacení daně. Více o placení daně z nemovitosti.

Kdo musí a kdo nemusí podat přiznání k dani z nemovitosti?

Nejčastější případy, kdy vám vznikne povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti, jsou:

 • koupě bytu, domu nebo pozemku do osobního vlastnictví nebo spoluvlastnictví
 • zahájení a dokončení stavby
 • pokud se nastěhujete do domu (začnete ho užívat), i když ještě není dostavěný
 • větší stavební úpravy, např. přístavby nebo dostavby

Přiznání ale nemusíte podávat mimo jiné v následujících případech:

 • Koupili jste byt v družstevním vlastnictví. Družstevní vlastnictví znamená, že máte podíl ve družstvu, ale samotný byt vlastní družstvo, které tedy musí platit daň z nemovitosti za tento byt. Více o druzích vlastnictví nemovitostí.
 • Vlastníte nemovitosti, ale přiznání jste už podávali loni nebo dřív a během roku se nic nezměnilo. Pokud během roku nedojde k větším stavebním úpravám nebo se nějak nezmění vaše vlastnická práva, nemusíte podávat přiznání znovu, stačí počkat na výzvu k platbě daně.
 • Přiznání podá spoluvlastník nemovitosti za celou nemovitost. Častým případem je byt ve společném jmění manželů, kdy stačí, aby jeden z manželů podal přiznání k dani z nemovitosti. Daňové přiznání v případě podílového spoluvlastnictví jde ovšem podat nejen za celou nemovitost (§ 13a odst. 4 zákona 338/1992), ale i jen za svůj podíl (odst. 5). Takže pokud by váš spoluvlastník podal daňové přiznání jen za svůj podíl, máte povinnost podat ho i vy za svůj podíl. Pokud ho podá za celou nemovitost jakožto “společný zástupce”, tak už povinnost nemáte.
 • Prodali jste nemovitost a v daném kraji už žádnou další nevlastníte. Pak není potřeba podávat přiznání, ale stačí písemně (přes datovou schránku, doporučeným dopisem apod.) informovat Finanční správu pro kraj, kam nemovitost spadá.
 • V průběhu roku jste stihli nemovitost koupit, a zase prodat. V takovém případě k 1. 1. dalšího roku nejste majiteli nemovitosti a nemáte povinnost podávat přiznání, pokud ho nemusíte podávat z jiných důvodů.

Kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání se podává do 31. 1., a to za všechny změny (koupě, začátek stavby, stavební úpravy atd.), které se odehrály za předchozí rok s rozhodným datem do 1. 1.

To znamená, že do přiznání zahrnete např. přístavbu domu, která během roku proběhla, protože k 1. 1. bude mít dům o dvě místnosti víc, než měl na začátku roku. Teoreticky ale může nastat situaci, kdy během roku postavíte dvě místnosti navíc, které ale ještě téhož roku zbouráte. Tím pádem k 1. 1. je dům stejný jako na začátku roku, alespoň pro daňové účely, a nemusíte kvůli tomu tedy podávat přiznání. Samozřejmě je otázka, proč byste něco takového dělali.

Pokud jste do konce roku podali žádost o vklad do katastru nemovitostí, ale k zápisu dojde až po 1. 1., máte povinnost podat přiznání k dani po provedení zápisu. Lhůta je do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, kdy dojde k zápisu (např. pokud k zápisu dojde 20. 2., pak je lhůta do 31. 5.). Jako “zdaňovací období” se v přiznání uvede následující rok, protože do letošního už to nespadá.

Kde podat daňové přiznání?

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává za každý kraj, kde vlastníte nemovitosti, jednotlivě. Například pokud byste vlastnili 3 pozemky na území Karlovarského kraje a 2 pozemky na území Plzeňského kraje, budete podávat dvě daňová přiznání.

Daňové přiznání lze podat:

 • přes portál mojedane.cz (odkaz zde)
  • Jedná se o nejjednodušší způsob, protože stránky obsahují průvodce přiznáním, možnosti exportu a další užitečné funkce, zvláště když se přihlásíte pomocí Identity občana nebo Bankovní identity (Bank iD).
 • datovou schránkou
  • Na adresu datové schránky pracoviště finančního úřadu pro kra (či kraje), kde musíte podávat přiznání k dani. Seznam pracovišť a schránek je zde.
  • Odešlete vyplněný formulář. Ke stažení je např. zde.
 • poštou
  • Na adresu příslušného pracoviště, seznam adres je zde.
  • Formulář je k vyzvednutí na pracovišti nebo ke stažení např. zde.
 • osobně na podatelně příslušného pracoviště
  • Seznam pracovišť je zde.

Co když jste nemovitost měli, ale už ji nemáte?

V případě, že jste za nemovitost dříve podali přiznání a platili daň z nemovitých věcí, ale během roku jste ji prodali, darovali ji nebo vám jinak zanikla povinnost za ni platit daň nemovitosti, jsou dvě možnosti:

 • Máte v daném kraji jinou nemovitost, za kterou máte stále povinnost platit daň? Pak do 31. 1. podejte daňové přiznání na aktuální stav vašich nemovitostí, tedy bez té, kterou už nevlastníte.
 • Už v daném kraji (nebo vůbec) nemáte žádnou nemovitost, za kterou máte daňovou povinnost? Pak napište informaci o tom, že došlo k prodeji nebo jiné změně stavu pro tento pozemek, budovu nebo byt, a odešlete to (datovou schránkou, doporučeným dopisem apod.) na adresu správce daně, tedy finančního úřadu pro daný kraj.

Zdroje: financnisprava.cz, mfcr.cz, mojedane.cz

Pomohl vám tento článek?