Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Starobní důchod

Věk odchodu do důchodu se počítá podle roku narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí. Pro ročníky 1971 a později je jednotný věk odchodu do důchodu 65 let.

Aby byl důchod vyplácen, je potřeba odvádět příspěvky do důchodového pojištění po dobu 35 let, např. příspěvky odváděnými zaměstnavateli nebo placené přímo správě sociálního zabezpečení. Do doby pojištění se může započítávat i tzv. náhradní doba pojištění, např. vojna, studium nebo rodičovství.

Informace o vašich odvodech na důchodové pojištění nebo předpokládané výše vašeho důchodu můžete zjistit na webu České správy sociálního zabezpečení.

Jaký je věk odchodu do starobního důchodu?

Pro osoby narozené do roku 1971 odcházejí ženy do důchodu dříve než muži a důchodový věk zohledňuje počet vychovaných dětí. Pro osoby narozené po roce 1971 a později platí jednotný věk odchodu do důchodu - 65 let.

[@portabletext/react] Unknown block type "table", specify a component for it in the `components.types` prop

Jaká je potřebná doba pojištění a co vše se počítá?

Do doby pojištění se započítává období, kdy bylo odváděno důchodové pojištění nebo tzv. náhradní doby pojištění. Pro nástup do starobního důchodu je potřeba mít pojištěno 35 let, 30 let bez náhradní doby pojištění.

Bez dostatečné doby pojištění je nutné dále pracovat, dokud není dosáhnuto věku alespoň o pět let vyššího, než je věk k odchodu do důchodu stejně starého muže, tedy 70 let. Chybějící roky je možné za určitých podmínek dokoupit - maximálně 15 let a je nutné mít alespoň jeden rok pojištění. Jeden měsíc stojí 2 724 Kč (údaj z roku 2022).

Co je tzv. náhradní doba pojištění?

Náhradní doba pojištění jsou období započítávané do celkové doby pojištění, i když nebylo odváděno pojistné.

 • Studium - doba studia před rokem 2010. Započítává se nejvýše šest let po dosažení plnoletosti a není podmínkou řádné dokončení studia.
 • Vojna - základní vojenská služba vykonávaná do 30. 6. 2016 nebo civilní služba do roku 2004.
 • Rodičovství - osobní péče o dítě do 4 let věku, u nemocných dětí i déle.
 • Nezaměstnanost - nutná registrace na úřadě práce
  • doba, kdy je nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.
  • doba, kdy není nárok na podporu, protože nezaměstnaný dostal odstupné
  • doba, kdy není nárok na podporu, nejvýše však tři roky, do 55 let jen nejvýše jeden rok
 • Nemoc - dočasná pracovní neschopnost po ukončení práce, karanténa nebo pobírání ošetřovného, dávky otcovské poporodní péče nebo Invalidního důchodu.

Co je přehled o důchodovém pojištění a kde ho získat?

Každý má možnost bezplatně jednou ročně požádat ČSSZ o přehled svého důchodového pojištění. Výpis je zaslán do 90 dnů od podání žádosti.

Na výpisu je vhodné zkontrolovat především informace z 90. let a z období před rokem 1989.

Výpis o důchodovém pojištění obsahuje

 • přehled a součet dob odpracovaných let
 • přehled náhradních dob pojištění
 • chybějící údaje a doby, které měly být evidovány, ale nejsou
 • informace o účasti v II. pilíři důchodového spoření (již zrušen)

Co znamená podmínka výchovy dítěte?

Pro uplatnění možnosti snížit věk odchodu do důchodu na základě výchovy dětí je potřeba splnit určité podmínky. Započítává se i doba, kdy vychovatel nemohl o dítě pečovat kvůli nemoci nebo jiným zdravotním důvodům.

Je nutné osobně pečovat o nezletilé dítě alespoň po dobu deseti let (není potřeba souvislá doba). Pokud začala péče o dítě po jeho 8. roce, musí jít o dobu alespoň pět let od převzetí do výchovy do dosažení zletilosti.

Pro splnění podmínky výchovy dítěte nemusí jít o dítě vlastní, ale musí být prokazatelný k dítěti určitý vztah - jedná se tak např. o osvojené dítě, dítě manžela/manželky, nebo o dítě v trvalé péči nahrazující péči rodičů.

Podmínka je také splněna, pokud dítě bylo v péči od jeho narození do jeho úmrtí, pokud smrt nastala po šestém měsíci věku dítěte nebo v posledních třech letech před dosažením věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod.

Co je individuální důchodový věk?

Zaměstnanci v náročných a rizikových profesích a ve služebním poměru mohou za každých 10 odpracovaných let odejít do důchodu o rok dříve bez finanční sankce a bez krácení důchodu. Tímto způsobem lze věk odchodu do důchodu snížit až o 5 let.

Pokud zaměstnanec tuto možnost nevyužije, jedná se o tzv. přesluhování a budoucí důchod mu bude navýšen.

Jaké profese se pokládají za náročné?

 • Jedná se o III. a IV. kategorie práce podle zohlednění jejich rizikovosti, přičemž se počítá doba po roce 2012.
 • S výjimkou horníků (platí již nyní) by mělo platit od roku 2025.

Jaká je výše důchodu?

Výše důchodu závisí na době pojištění a výši příjmu, z kterého se pojištění vypočítává. Započítány jsou příjmy v době plnoletosti od roku 1986. Orientační výši důchodu je možné zjistit v interaktivní kalkulačce.

Základní výměra pro všechny důchody je 4 400 Kč měsíčně v roce 2024.

Starobní důchod se zvyšuje o 500 Kč za každé vychované dítě. Nárok na zvýšení má jen jeden z rodičů a částka bude pravidelně valorizována.

Mohu v důchodu pracovat?

Při pobírání penze je možné si přivydělat bez omezení. Lze tedy dále pracovat a kromě penze pobírat i mzdu.

Do důchodu lze odejít později, za každý čtvrt roku práce se budoucí penze navýší o jeden rok práce před dosažením důchodového věku. Přičemž o důchod lze požádat až pět let zpětně.