Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Jak požádat o odchod do starobního důchodu

O důchod musíte zažádat na správě sociálního zabezpečení. Do 90 dnů dostanete rozhodnutí s výměrem a dobou, odkdy bude důchod vyplácen. Důchod může být vyplácen prostřednictvím pošty nebo bankovním převodem.

Kde požádat o odchod do důchodu?

Žádost o odchod do důchodu přijímá okresní správa sociálního zabezpečení (pobočky). Úředníci mají na posouzení žádosti 90 dnů.

Písemné rozhodnutí o odchodu do důchodu uvádí, od kdy bude důchod vyplácen a v jaké výši. Součástí rozhodnutí je tzv. “osobní list důchodového pojištění” s přehledem odpracované doby, náhradní doby pojištění a započítaných výdělků. Námitku proti rozhodnutí lze podat do 30 dnů ode dne doručení.

Co přiložit k žádosti o odchod do důchodu?

  • Platný občanský průkaz, u cizinců pas nebo povolení k pobytu.
  • Vhodné další doklady dokazující studium (vysvědčení, index), péči o dítě (rodné listy, výpisy z matriky, rozhodnutí soudů) nebo vojenskou službu (vojenská knížka, potvrzení od MPSV) - ne vše ČSSZ eviduje nebo se mohlo ztratit.
  • ČSSZ neeviduje doby pojištění v zahraničí, je tak nutné si zajistit potřebné dokumenty od zahraničních úřadů.

Jak doložit odpracované roky?

Zaměstnavatelé mají od roku 2004 povinnost vyplnit každoročně evidenční list důchodového pojištění, který posílají na sociální správu a jeho kopii zaměstnanci.

Pokud nejsou evidenční listy dohledatelné, je potřeba doložit dokumenty potvrzující nárok na důchodové pojištění. Těmi mohou být

  • výplatní pásky
  • pracovní smlouvy
  • doklady o ukončení pracovního poměru
  • zápočtové listy (zaměstnavatel předá při ukončení práce)
  • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň (lze získat od zaměstnavatele)
  • legitimace ROH se známkami o placení příspěvků

Jak je vyplácen důchod?

Důchod je vyplácen prostřednictvím pošty nebo zasláním na bankovní účet.

Pro využití bankovního převodu je nutný vyplnit tiskopis “Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu”.

Pomohl vám tento článek?