Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Ověřování listin a podpisů

Vidimace ověřuje, že opis nebo kopie se shoduje s originálem listiny. Legalizace dokládá, že žadatel vlastnoručně podepsal listinu před odpovědnou osobou nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimace ani legalizace neslouží k potvrzení správnosti a pravdivosti údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Jak probíhá úřední ověřování listin a podpisů?

 • Pro ověření listin i podpisů je třeba mít s sebou doklad totožnosti.
 • Při ověření podpisu je nutné se podepsat na místě před pověřeným pracovníkem. Nelze ověřit podpis na listině, která neobsahuje žádný text.
 • Kopie dokumentů pro ověření se zpravidla také dělají až na místě.

Pro jaké listiny nelze zhotovit ověřené kopie?

 • Listiny, jejichž jedinečnost nelze kopií nahradit.
  • občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • Cizojazyčné listiny, pokud příslušný pracovník nezná jazyk, ve kterém jsou napsány a zároveň není přiložen překlad do češtiny. Neplatí, pokud je kopie zhotovena na místě příslušným pracovníkem.
 • Již jednou ověřené listiny, pokud je uveden údaj o tom, že originál obsahuje viditelný zajišťovací prvek, např. hologram.
 • Listiny obsahující plastický text nebo otisk plastického razítka.
 • Listiny obsahující změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly oslabit její věrohodnost.

Kde získat ověření podpisu a kopie listin a kolik to stojí?

Kde podepsat a ověřit dokumenty v České republice?

 • Na všech pobočkách CzechPoint včetně České pošty - 30 Kč. Vhodné při ověřování malého počtu podpisů nebo kopií listin.
 • U notáře - 36 Kč.
 • U advokáta - 36 Kč. Tuto služby nabízejí jen někteří advokáti.
 • Na městském úřadě - 30 Kč. Tato cesta bývá nejrychlejší.

Kde podepsat a ověřit dokumenty, pokud jsem v zahraničí?

 • Zastupitelský úřad České republiky
  • Ověření je provedeno na velvyslanectví nebo honorárním konzulátu a není nutné další potvrzení jiným úřadem. Kontaktní údaje zastupitelských úřadů zde.
 • Notář jiného členského státu Evropské unie
  • Ověření provede oprávněným notářem daného členského státu. Není nutné další potvrzení (např. apostila).
 • Zahraniční úřad nebo notář státu, který není členským státem EU, ale je členem Haagské úmluvy (seznam).
  • Ověření je provedeno oprávněným úřadem nebo notářem daného státu.K dokumentu je nutné připojit apostilu, kterou vydá úřad daného státu.
 • Zahraniční úřad, který není zmíněn v předcházejících bodech
  • Ověření je provedeno oprávněným úřadem daného státu.
  • K dokumentu je nutné připojit legalizační doložku, kterou vydá ministerstvo zahraničních věcí daného státu a také superlegalizační doložku, kterou vydá zastupitelský úřad České republiky v daném státě.