Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Podmínky užívání

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.poreseno.cz (dále jen “poreseno.cz” třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“).

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek poreseno.cz je společnost Frelsun, s.r.o., IČO: 176 29 896, se sídlem Praha 1 - Příčná 1892/4, Nové Město, PSČ 110 00, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 373257 (dále jen „Společnost“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky poreseno.cz pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel webové stránky poreseno.cz tento zákaz a Společnosti tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na webových stránkách poreseno.cz mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn.

Obsah webových stránek poreseno.cz je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním Společnost neposkytuje kvalifikované právní rady ani jiné právní služby ve smyslu českých právních předpisů. Společnost neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek poreseno.cz, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek poreseno.cz.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové stránky poreseno.cz. Společnost dále nenese odpovědnost za obsah vytvořený uživateli jako komentář či příspěvek do diskuze a vyhrazuje si právo odstranit nevhodné komentáře.

Podmínky užívání cookies

Cookies jsou malé soubory, které se přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňují stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat prohlížeč návštěvníka a zachytit a pamatovat si určité informace. Cookies nepředstavují nebezpečí a neslouží ke zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

Poreseno.cz využívá cookies a další související technologie pro zajištění správné funkčnosti webových stránek a pro analýzu návštěvnosti a chování uživatelů

Poreseno.cz nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby informace získané používáním cookies vyjma osob, které zajišťují provoz, vedení podnikání nebo údržbu webových stránek poreseno.cz. Neosobní identifikační informace návštěvníka mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům.

Soubory cookies lze spravovat prostřednictvím webového prohlížeče. Nastavit je možné omezené využití cookies pro konkrétní webovou stránku, ukládání cookies nebo smazat již uložené cookies. Více informací o nastavení souborů cookies v prohlížeči jsou k nalezení v dokumentaci jednotlivých prohlížečů.

Služby třetích stran

Poreseno.cz může nabízet produkty nebo služby třetích stran. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webové stránky poreseno.cz. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti odkazovaných stránek. Poreseno.cz se snaží chránit integritu webových stránek a jakákoliv zpětná vazba bude vítána.

Váš souhlas

Užíváním webových stránek poreseno.cz uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací.

www.poreseno.cz

Příčná 1892/4

110 00 Praha 1

e-mail: mamdotaz@poreseno.cz (mailto:mamdotaz@poreseno.cz)