Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Předčasný důchod a předdůchod

Předčasný důchod je možnost začít čerpat starobní důchod i o několik let dříve, ovšem nižší a s omezenou možností přivýdělku. Předdůchod je možnost využít vlastních naspořených prostředků, kdy stát nevyplácí důchod, ale zároveň tato doba nemá vliv na výši budoucí penze od státu.

Jaké jsou podmínky předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu je možné odejít tři roky před dosažením důchodového věku.

Potřebná doba pojištění pro odchod do předčasného důchodu se v říjnu 2024 prodlouží z 35 na 40 let. Výše předčasného důchodu je nižší a důchod je krácen. Vypočtený důchod se snižuje za každých 90 kalendářních dnů do dosažení důchodového věku. Oproti klasickému důchodu je předčasný důchod valorizován pouze částečně, valorizuje se jeho základní výměra. Procentní výměra bude valorizována až po dosažení důchodového věku.

Možnost přivýdělku je u tohoto typu důchodu omezena. Příjem ze závislé nebo samostatně výdělečné činnosti nesmí zakládat účast na sociálním pojištění. Lze tedy pracovat na DPP s výdělkem do 10 000 Kč, na DPČ do 3 999 Kč nebo podnikat s hrubým ziskem max. 96 777 Kč/rok. Do dosažení řádného důchodového věku nelze pracovat na zkrácený úvazek (ze mzdy je odváděno sociální pojištění), pasivní příjmy z nájmu nebo z kapitálového majetku však omezeny nejsou.

Jaké jsou podmínky předdůchodu?

Předdůchod je období (zpravidla) před odchodem do starobního důchodu, kdy jsou čerpány vlastní naspořené prostředky. Nejedná se tedy o dávku státu, ale vyplácí jej penzijní společnost, tzv. III. pilíř.

Předdůchod lze využít až pět let před dosažením důchodového věku a musí trvat alespoň dva roky. Pro pobírání předdůchodu musí spoření trvat alespoň pět let a musí být naspořena dostatečná částka pro výplatu.

V předdůchodu si lze neomezeně přivydělávat, přičemž zdravotní pojištění platí stát.

Jedná se o tzv. vyloučenou dobu, příjmy z předdůchodu nemají vliv na výši budoucí starobní penze.

Pomohl vám tento článek?