Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Daň z nemovitosti

Pokud vlastníte nemovitost, vztahuje se na vás daň z nemovitých věcí (zkráceně “daň z nemovitosti”). Platí se každý rok do 31. 5., v případě rozdělení do dvou splátek jsou termíny 31. 5. a 30. 11. Složenka nebo výzva k platbě vám přijde automaticky.

Podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nemusíte každý rok, ale jen v případě větších změn (koupě, stavba, větší přestavba atd.). Podává se do 31. 1., a to za předchozí rok až do stavu k 1. 1.

Podání daňového přiznání vs. placení daně

  • Přiznání k dani z nemovitosti stačí podat při koupi, stavbě nemovitosti nebo větších změnách, např. přístavbách apod. Podává se do 31. 1. za změny v předchozím roce. Více o podání daňového přiznání.
  • Placení daně z nemovitosti probíhá každý rok, obvykle do konce května, a to i když se na nemovitosti a vašem vlastnictví nic nezměnilo, a tedy nepodáváte daňové přiznání. Výzvu k platbě, resp. složenku vám pošle sama Finanční správa. Více o výši a způsobu placení daně z nemovitosti.

Koho se daň týká?

Daň z nemovitosti se vztahuje především na vlastníky pozemků, domů, bytů a stavby. Zjednodušeně platí, že když je na vás napsaný pozemek, budova nebo byt v katastru nemovitostí, vztahuje se na vás povinnost platit daň z nemovitých věcí (§ 2 - § 3 zákona 338/1992 Sb.).

V případě spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů, typicky když manželé společně vlastní byt nebo dům, stačí, když daňové přiznání podá a daň zaplatí jeden ze spolumajitelů. Kdo z nich to udělá, je na jejich dohodě. Pokud by ale nepodal/nezaplatil ani jeden ze spoluvlastníků, může Finanční správa vymáhat daň po všech spoluvlastnících.

U každého kraje zvlášť

V případě daně z nemovitých věcí platí, že přiznání k dani a placení daně neprobíhá jednotně (pro všechny vaše nemovitosti v celé republice), ale po krajích. Takže když koupíte např. jeden byt na území Moravskoslezského kraje a jeden na území Olomouckého kraje, pak vám vznikne povinnost podat přiznání dvakrát, u finančních úřadů obou krajů. Následná výzva k zaplacení daně vám také přijde od každého finančního úřadu za oba kraje zvlášť.

Výše daně

Vyměření daně udělá finanční úřad, nemusíte ho počítat sami, a to ani v daňovém přiznání. Více o výpočtu výše daně. Příklady výpočtu daně pro různé situace.

Speciální případy

Zákon upravuje některé specifické případy činností nebo typů nemovitostí, na které se buď daň z nemovitosti nevztahuje vůbec, mají jiné lhůty pro podání daňového přiznání apod. Pokud se vás některý z těchto případů týká, doporučujeme podrobně prostudovat podmínky (např. zde), případně se poradit s daňovým poradcem. Mezi takové případy mimo jiné patří:

  • pozemky, které jsou celé zastavěné budovami
  • pozemky s chráněnými lesy
  • vodní plochy určené k průmyslovému chovu ryb
  • poplatníci provozující zemědělskou výrobu nebo chov ryb
  • pozemky ve vlastnictví státu
  • pronajímané pozemky
  • nemovitosti v dražbě

Zdroj: financnisprava.cz

Pomohl vám tento článek?