Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Výpočet výše daně z nemovitosti

Výše daně z nemovitosti závisí hlavně na rozloze nemovitosti, způsobu využití a dalších koeficientech. Daň se počítá jinak pro pozemky a jinak pro stavby a jednotky (byty). U pozemků se počítá s průměrnou cenou pozemků na m2 podle vyhlášky.

Finanční správa vám sama pošle složenku nebo výzvu k platbě, kde už bude částka uvedena (více o placení daně z nemovitostí). Pokud chcete znát výši daně dřív, můžete využít některý z těchto způsobů:

 • poslat žádost na finanční úřad
 • využít některou z volně dostupných kalkulaček
 • spočítat vlastnoručně
  • Daň z nemovitých věcí má dvě složky: daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Pro obě složky platí trochu jiný vzorec výpočtu daně. Samozřejmě pokud máte např. byt a nemáte žádné pozemky, týká se vás jen daň ze staveb a jednotek, a naopak.
  • Potřebujete k tomu čísla parcel/jednotek, které musíte danit, podle katastru nemovitostí.

Nebo se podívejte na naše ukázkové příklady daně z nemovitosti.

Výpočet pro pozemky

V případě pozemků je základem daně obvykle plocha pozemku v m2 vynásobená průměrnou cenou za m2, která se pohybuje zhruba od 1 Kč/m2 až k 20 Kč/m2 a stanovuje ji vyhláška. Z tohoto základu daně vypočte sazba daně podle toho, o jaký typ pozemku jde (např. pro ornou půdu nebo zahrady je sazba 0,75 %, pro pastviny 0,25 %). Výsledná částka se ještě upraví místním koeficientem, který si může stanovit obec, ke které pozemek patří. Místní koeficient se může pohybovat v rozmezí 1,1 až 5 (tedy až pětinásobek oproti základní dani).

Do výpočtu tedy vstupuje:

 • rozloha pozemku v m2 (bez zastavěné plochy, pokud na pozemku je)
 • průměrná cena pozemku za m2 podle vyhlášky (podle místa a parcely můžete vyhledat průměrnou cenu zde, kompletní seznam je dohledatelný zde)
 • sazba daně podle typu pozemku (obvykle 0,75 % pro ornou půdu, zahrady nebo sady, nebo 0,25 % pro pastviny, travnaté pozemky nebo hospodářské lesy)
  • V některých dalších případech, třeba u stavebních pozemků, se vezme plocha pozemku v m2 a vynásobí pevnou sazbou (např. u stavebních pozemků jsou to 2 Kč za m2)
 • místní koeficient zjistíte také zde po zadání obce a čísla parcely

Všechny položky se mezi sebou vynásobí, např.:

1000 m2 (rozloha pozemku) * 3,8 Kč/m2 (průměrná cena za m2 podle vyhlášky) * 0,75 % (protože jde o pole - ornou půdu) * 1,5 (místní koeficient) = 43 Kč (zaokrouhleno nahoru)

Sazby a výpočty jsou pouze pro ukázku, mohou je ovlivňovat další faktory. Podrobně v zákoně č. 338/1992 Sb., část první.

Výpočet pro stavby a jednotky

Základ daně se u staveb (budov) počítá jako zastavěná plocha v m2. Pokud je stavba rozdělena na jednotky, tedy zpravidla na byty, neplatí se daň z budovy, ale z podlahové plochy jednotek vynásobených koeficientem (zhruba 1,2).

Základ daně (v m2) se následně vynásobí sazbou daně podle typu stavby nebo jednotky. Např. u rodinného domu jsou to většinou 2 Kč/m2 zastavěné plochy, u rekreačních zařízení 6 Kč/m2 a u bytu 2 Kč/m2. Částky se navíc upravují podle dalších okolností, třeba když má dům víc pater, zvyšuje se sazba za m2 ještě o 0,75 Kč. Také se zohledňuje způsob využití nemovitosti, zvláště v případě nemovitostí sloužících k podnikání, kdy může být sazba až 10 Kč/m2. Podnikání se zohledňuje např. i v situaci, kdy je součástí domu prodejna, kancelář nebo jiný nebytový prostor sloužící k podnikání.

V případě obytných domů a bytů se daň dále vynásobí koeficientem podle velikosti obce (od koeficientu 1 v obcích do 1 000 obyvatel, až po koeficient 5 v Praze, ale obec může koeficient snížit nebo zvýšit), a případně také místním koeficientem (v rozmezí 1,1 až 5).

Do výpočtu tedy vstupuje:

 • rozloha v m2 - zastavěná plocha v případě budov (domů) nebo podlahová plocha v případě jednotek (bytů)
  • V případě jednotek se navíc plocha násobí koeficientem 1,2, případně 1,22, pokud k jednotce náleží podíl na společném pozemku domu.
 • sazba daně podle způsobu využití a s dalšími úpravami
  • Např. u obytných domů a bytů je základ 2 Kč/m2, u rekreačních objektů 6 Kč/m2, u garáže 8 Kč/m2 nebo u domů a nebytových prostorů určených k podnikání 10 Kč/m2.
  • Pokud má stavba více pater, přičítá se ještě 0,75 Kč/m2 za každé podlaží.
  • Pokud je součástí obytného domu prodejna nebo jiný prostor k podnikání, připočítává se 2 Kč/m2 za tuto plochu. Obdobně je to v případě jednotek, kdy se daň zvyšuje o rozdíl mezi sazbami.
 • koeficient podle velikosti obce, který může mít hodnotu 1 až 5 a který lze nejlépe dohledat zde
 • místní koeficient zjistíte také zde po zadání obce a čísla parcely

Položky se mezi sebou vynásobí, např.:

100 m2 (rozloha) * 2,75 Kč/m2 (sazba v případě obytného domu, který má jedno nadzemní patro) * 3,5 (koeficient podle velikosti obce, např. pro Pardubice) * 2,0 (místní koeficient, také pro Pardubice) = 1 925 Kč

Sazby a výpočty jsou pouze pro ukázku, mohou je ovlivňovat další faktory. Podrobně v zákoně č. 338/1992 Sb., část druhá.

Zdroje: financnisprava.cz, mfcr.cz, mojedane.cz

Pomohl vám tento článek?