Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Práva a povinnosti vlastníků bytu

Mezi hlavní práva vlastníků patří prodat, pronajmout nebo převést byt, případně bytem ručit. Naopak mají povinnost řídit se pravidly správy domu, nezasahovat sousedům do jejich práv nebo přispívat na údržbu.

Pokud vlastníte byt v bytovém domě, máte automaticky členství v společenství vlastníků. Z vlastnictví bytu a členství ve společenství vám podle zákona vyplývají práva i povinnosti (§ 1175 - § 1185 zákona 89/2012 Sb.) a musíte se řídit pravidly společenství vlastníků (stanovami). Např. můžete volně nakládat se svým bytem, pronajmout ho, převést na jinou osobu nebo dělat stavební úpravy, ale musíte přispívat na správu domu a případné úpravy v bytě předem nahlásit.

Hlavní práva vlastníků

 • prodat byt
 • pronajmout byt
 • převést byt na jinou osobu nebo rozdělit vlastnictví na podíly
 • vzít si na byt hypotéku nebo jím ručit
 • dělat stavební úpravy na bytě
 • zřídit v bytě sídlo firmy
  • ovšem v případě provozovny (oproti samotnému sídlu) platí další omezení - nemůžete si např. v libovolném bytě zřídit montovnu nebo útulek pro zvířata

Hlavní povinnosti vlastníků

 • nezasahovat ostatním vlastníkům bytů do jejich práv
  • např. poškozovat jejich byty, bránit jim v přístupu nebo úpravách jejich bytu apod.
 • nepoškozovat a bez souhlasu neměnit společné prostory domu nebo pozemku
 • řídit se pravidly pro správu domu
  • ovšem kdyby tato pravidla byla v rozporu se zákony, mají přednost zákony
 • přispívat na údržbu společných částí domu a pozemku
 • platit zálohy na služby, pokud jsou poskytovány ze strany správy domu

Práva vlastníků vůči společenství

 • podílet se na správě domu a pozemku
  • např. účastnit se a hlasovat na shromážděních společenství vlastníků, účastnit se volby do orgánů apod.
 • seznámit se s tím, jak odpovědná osoba dům spravuje
  • např. nahlédnout do účetnictví společenství vlastníků nebo uzavřených smluv
 • získat od správce vyúčtování za služby zajišťované společenstvím
 • vyžádat si od správce jména a bydliště ostatních vlastníků nebo uživatelů bytů

Povinnosti vlastníků vůči společenství

 • oznámit správci jméno, bydliště a počet osob, které budou mít v bytě domácnost
  • to je potřeba udělat po získání bytu i v případě jakýchkoli změn (pronajmutí bytu, narození dítěte, změna příjmení atd.)
 • předem oznámit správci plánované stavební úpravy v bytě
 • umožnit správci kontrolu stavebních úprav, zda nenarušují nebo nepoškozují společné části domu
  • správce musí vlastníka předem vyzvat
  • součástí kontroly může být i umožnění přístupu do bytu
 • umožnit přístup do bytu, pokud jde o nutnou údržbu nebo opravu domu
  • např. při opravě stoupaček nebo pro odečet vody nebo energií
 • zajistit, aby nájemníci nebo uživatelé bytu byli seznámeni s pravidly společenství

Pomohl vám tento článek?