Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Daň z příjmu OSVČ

Daňové přiznání za rok 2023 je nutné podat do 2. dubna 2024, elektronicky pak do 2. května 2024. Podání daňového přiznání s využitím daňového poradce musí proběhnout nejpozději 3. července 2024.

Jak vysoká je daň z příjmu OSVČ?

Daňové přiznání musí podat OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatně výdělečnou činnost, stejně tak OSVČ, které během roku podnikání ukončily. Ve všech případech je sazba daně z příjmů 15 %, od ročního zdanitelného základu vyššího než 48násobek minimální mzdy je sazba 23 %. OSVČ, které dobrovolně vstoupily do paušálního režimu, daňové přiznání nepodávají.

Výdajový paušál

Podnikatel má na výběr, zda pro výpočet daňového základu uplatní skutečné výdaje, nebo využije výdajový paušál. Ten závisí na typu živnosti

 • 80 % příjmů u řemeslné činnosti, zemědělství a lesnictví (maximálně mohou výdaje tvořit 1 600 000 Kč)
 • 60 % příjmů u ostatních živností (maximálně 1 200 000 Kč)
 • 40 % z jiných příjmů, např. příjmy z autorských práv nebo ze svobodných povolání a podnikání podle zvláštních předpisů – advokát, notář, daňový poradce (maximálně 800 000 Kč)
 • 30 % příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (maximálně 600 000 Kč)

Nad rámec výdajového paušálu není možné uplatnit žádné další výdaje. Při vykonávání více činností je nutné využít paušál pro všechny, nebo pro žádnou.

Výhody výdajového paušáluNevýhody výdajového paušálu
není nutná evidence výdajůpevně daný limit na uplatnění výdajů
vedení pouze evidence příjmů a pohledávekvýši paušálu si nelze zvolit
možné odečíst vyšší výdaje než skutečné

Snížení základu daně

Hlavním pravidlem pro snížení základu daně OSVČ je volba vhodného způsobu počítání výdajů. Dále je možné započítat např.

 • dary - dary na dobročinné účely vyšší než 1 000 Kč nebo které činí více než 2 % základu daně. Jednotlivé dary se sčítají, lze tak darovat více institucím menší částky.
 • dárcovství krve - za jeden odběr je možnost snížit základ daně o 3 000 Kč. Částka se zvyšuje při darování krvetvorných buněk nebo orgánů.
 • penzijní a životní pojištění - každé sníží základ daně až o 12 000 Kč.
 • úroky z hypotéky a stavebního spoření - od základu daně lze odečíst úroky, které byly v daném roce bance zaplaceny, maximálně 300 000 Kč.

Více o slevách na daních a odečitatelných položkách naleznete zde.

Paušální daň

OSVČ v režimu paušální daně platí každý měsíc stejnou částku, která obsahuje sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmů. Odpadá tak povinnost podávat daňové přiznání a přehledy pojistného. Nelze však uplatnit daňové slevy a úlevy.

Výše měsíční platby se každý rok mění a jsou zavedena tři pásma. V prvním pásmu částka zahrnuje minimální platbu na zdravotní pojištění, 1,15 násobek minima sociálního pojištění a daň 100 Kč - celkem tedy 7 498 Kč v roce 2024. V druhém pásmu se platí měsíčně 16 745 Kč a ve třetím částka 27 139 Kč. Zda se tento režim podnikateli vyplatí je možné zjistit v kalkulačce.

Pro vstup do režimu paušální daně slouží formulář Ministerstva financí, tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který je k dispozici k vyplnění online, nebo ke stažení ve formátu pdf. Dokument je třeba podat na finančním úřadě do 10. ledna roku, od kterého podnikatel bude paušální daň uplatňovat, a splnit následující podmínky

 • obrat do 2 000 000 Kč za rok
 • nebýt plátcem DPH a nemít k ní registrační povinnost
 • nevykonávat funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti
 • nebýt dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení
 • nemít příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPH
 • nepřekročit limit 50 000 Kč z vedlejších příjmů z kapitálového majetku či z nájmu

Od roku 2024 se nemusí začínající OSVČ před vstupem do paušálního režimu registrovat k dani z příjmů fyzických osob. První záloha je splatná do 20. ledna 2024, dále pak vždy k 20. dni v měsíci.


Pomohl vám tento článek?