Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Slevy na daních a odečitatelné položky

Slevy na dani snižují výši vypočtené daně z příjmu, odečitatelné položky snižují základ daně, tj. výši příjmů po odečtení nákladů.

Slevy na daních

Slevy na daních umožňují snížit výši vypočítané daně z příjmu. Lze je uplatnit i v případě, že poplatník podmínky pro uznání slevy splňoval jen několik měsíců. Výše slevy bude poměrově zohledňovat, o jak dlouhou část roku se jednalo.

Od roku 2024 bude zrušena sleva na studenta, stejně tak odečitatelné položky školkovné, odborové příspěvky a platby za zkoušky. Slevu na manžela/manželku s příjmy do 68 000 Kč bude možné uplatnit pouze v případě, kdy manžel/manželka pečuje o dítě do 3 let.

Základní sleva na poplatníka

Na tuto slevu má nárok každý se zdanitelnými příjmy, včetně pracujících důchodců. Za rok 2023 se jedná o částku 30 840 , i v případě, kdy OSVČ podnikala jen část roku. Sleva se uplatní automaticky.

Sleva na manžela/manželku

Kdo žije ve společné domácnosti s manželem/manželkou, jehož/její příjmy dosáhly hranice 68 000 Kč, má nárok na slevu 24 840 Kč. Do příjmů se počítají dávky nemocenské či mateřské, nikoli dávky státní sociální podpory (porodné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek). V případě, že je manžel/manželka zároveň držitelem průkazu ZTP/P, sleva se zvyšuje na 49 680 Kč. Příjmy je nutné doložit podepsaným čestným prohlášením.

Sleva na dítě

Sleva na vyživované dítě bydlící ve společné domácnosti do 18 let věku a ve věku 18 - 26 let, pokud studuje nebo je dlouhodobě nemocné. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, sleva je dvojnásobná. Pro získání slevy je nutné doložit čestné prohlášení druhého z rodičů, že danou slevu neuplatňuje, případně potvrzení o studiu.

ročněměsíčněročně (ZTP/P)měsíčně (ZTP/P)
první dítě15 204 Kč1 267 Kč30 408 Kč2 534 Kč
druhé dítě22 320 Kč1 860 Kč44 640 Kč3 720 Kč
třetí a další dítě27 840 Kč2 320 Kč55 680 Kč4 640 Kč

Pokud daňová sleva na dítě sníží daň do mínusu, jedná se o tzv. daňový bonus, který je při splnění následujících podmínek státem vyplacen zpět. (Všechny ostatní daňové slevy mohou snížit daň z příjmů pouze na nulu.)

  • Minimální příjem pro uplatnění bonusu činí šestinásobek minimální mzdy, pro rok 2023 tedy 103 800 Kč.
  • Daňový bonus je vyplacen pouze jednomu z rodičů.
  • Nárok na daňový bonus nemohou uplatnit dlouhodobě nezaměstnaní, osoby ve starobním důchodu a osoby mající příjem pouze z pronájmu nebo z kapitálového majetku.

Školkovné

Náklady spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení - školky, dětské skupinu nebo jiného registrovaného zařízení - které lze zahrnout až do výše minimální mzdy. Ta pro rok 2023 činí 17 300 Kč/dítě. Je nutné doložit potvrzení z předškolního zařízení s uvedenou cenou za poskytování služeb.

Studenti denního studia

Studenti denního studia mají slevu 4 020 Kč, kterou mohou uplatnit do 26 let věku (28 let pro doktorské studium). Je potřeba doložit potvrzení o studiu.

Invalidé

Nárok na slevu je nutné doložit potvrzením o výplatě invalidního důchodu od ČSSZ.

I. stupeň2 520 Kč
II. stupeň2 520 Kč
III. stupeň 5 040 Kč

ZTP/P

Držitelé průkazu ZTP/P mohou uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč. Nárok na slevu je nutné doložit kopií průkazu nebo potvrzením od úřadu práce.

Odečitatelné položky

Nezdanitelné části základu daně, tzv. odečitatelné položky, umožňují snížit základ daně o při splnění podmínek určených zákonem. Snížením základu daně se tak sníží i celková daňový povinnost.

Dary

Poskytnuté dary na dobročinné účely nebo bezúplatná plnění je možné odečíst v případě, že hodnota všech darů přesáhne 1 000 Kč nebo je vyšší než 2 % základu daně. Do této kategorie se počítá také bezúplatné darování krve, které snižuje daňový základ o 3 000 Kč/odběr a darování kmenových buněk nebo krevní plazmy (20 000 Kč). Celkem lze takto odečíst maximálně 30 % daňového základu a je nutné doložit potvrzení vystavená obdarovanými institucemi.

Úroky z úvěrů na bydlení

Uplatnit úroky z úvěrů na bydlení lze uplatnit do výše 300 000 Kč ročně, pro úvěry sjednané do 1. ledna 2021, a 150 000 Kč ročně pro úvěry sjednané později. Rozhoduje datum zápisu do katastru nemovitostí. Počítají se pouze úvěry, které jsou využity na financování nemovitosti, ve které poplatník nebo jeho rodina plánuje bydlet a u které je uveden jako plátce úvěru. K daňovému přiznání je nutné přiložit kopii smlouvy o úvěru.

Penzijní připojištění a životní pojištění

Penzijní připojištění umožňuje snížit základ daně až o 24 000 Kč/rok v případě příspěvků vyšších než 12 000 Kč. Životní pojištění pak o dalších 24 000 Kč/rok. Je nutné přiložit kopii smlouvy o pojištění a doložit provedené platby za rok 2023.

Členské příspěvky

Členové odborových organizací si mohou odečíst od základu daně členské příspěvku až do výše 3 000 Kč, maximálně však ve výši 1,5 % zdanitelných příjmů. Je nutné přiložit potvrzení o zaplacení členských příspěvků.

Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Cena zkoušek ověřujících výsledky dalšího vzdělávání umožňuje snížit základ daně až o 10 000 Kč, případně až 15 000 Kč u OSVČ se zdravotním postižením. Zkouška musí být uvedena v Národní soustavě kvalifikací a její cenu nelze počítat jako náklad v daňovém přiznání. Je nutné přiložit potvrzení o uhrazení zkoušky, stejně tak potvrzení o jejím úspěšném absolvování.

Pomohl vám tento článek?