Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Ukončení nájmu a odstěhování

Postup ukončení nájemní smlouvy a odstěhování z bytu nebo domu závisí na tom, za jakých podmínek se stěhujete, např. jestli vám končí nájemní smlouva nebo jste dostali výpověď z nájmu. Obvykle budete muset vyřešit ukončení nájemní smlouvy, případné změny v bytě, vrácení kauce a případně změnu trvalého bydliště.

Ukončení nájemní smlouvy

Postup ukončení nájemní smlouvy záleží na tom, jestli se s pronajímatelem dohodnete, jestli skončí platnost nájemní smlouvy, jestli podáváte výpověď z nájmu nebo naopak jestli jste z nájmu dostali výpověď od pronajímatele. Více o jednotlivých situacích ukončení nájemní smlouvy.

V každém případě ale dojde k ukončení smlouvy ke konkrétnímu datu.

Pokud se s pronajímatelem nedomluvíte jinak, měl by k tomu datu být byt nebo dům vyklizený (samozřejmě kromě spotřebičů nebo nábytku, který k bytu patří) a v tento den byste měli předat klíče pronajímateli.

Co odstraňovat a jak se změnami v bytě

Podle občanského zákoníku (§ 2293 zákona 89/2012 Sb.) má nájemník odevzdat byt ve stavu, v jakém ho převzal. Výjimky z tohoto pravidla jsou následující:

  • Nehledí se na běžné opotřebení.
  • Nehledí se na vady, které má ze zákona opravit pronajímatel.
  • Nájemce má povinnost odstranit všechny změny, které byly provedeny bez souhlasu pronajímatele nebo o kterých se s pronajímatelem dohodl, že je odstraní před ukončením nájmu.
  • Pokud nájemce provedl změny v bytě, ale pronajímatel souhlasí, že tam zůstanou, můžou tam zůstat. Nájemce ale nemá nárok na kompenzaci (pokud se tak s pronajímatelem nedohodne), případně může mít povinnost kompenzovat pronajímatele, pokud by změny snižovaly hodnotu bytu nebo domu.

Vrácení kauce

Při podpisu nájemní smlouvy se často skládá vratná kauce neboli peněžitá jistota. Tu byste měli obdržet zpět při skončení nájmu, obvykle při předání bytu, ale můžete se s pronajímatelem dohodnout i jinak.

Pronajímatel má právo odečíst z jistoty dlužné nájemné nebo službách (§ 2254 zákona 89/2012 Sb.). Dále může odečíst náklady na opravy škod, ale jen pokud by šlo o škody, které měl podle nájemní smlouvy nebo podle zákona opravit nájemce. Pokud se s pronajímatelem neshodnete na tom, jaká je výše případných škod, nezbývá než se obrátit na soud.

Podle zákona máte jako nájemce právo na úroky z jistoty (§ 2254). Pokud máte výši úročení sjednanou v nájemní smlouvě, postupuje se podle ní. Pokud ne, je to složitější. Výše úroků je v zákoně popsána jako “zákonná sazba”, což ale není přesně definovaná hodnota. Úroky by se měly odvíjet od obvyklých úrokových sazeb bank, ale i to je obtížné přesně stanovit. Samozřejmě nejlepším řešením je dojít s pronajímatelem ke shodě na výši úroků, ale kdyby to nešlo, pak opět nezbývá než se obrátit na soud.

Co udělat po odstěhování

  • Pokud jste měli v bytě nebo domě trvalé bydliště, budete ho muset změnit. Víc o změně trvalého bydliště.
  • Upravte kontaktní adresu u všech služeb a institucí, které by vám mohli posílat poštu (banky, úřady, e-shopy apod.).
  • Zkontrolujte, jestli jste odhlásili všechny služby v bytě nebo domě (elektřinu, internet, plyn apod.).
  • Zrušit pojištění nemovitosti nebo domácnosti, pokud jste ho měli sjednané. Více o pojištění domácnosti a nemovitosti.

Pomohl vám tento článek?