Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Registrace s.r.o. k DPH

S.r.o. má povinnost registrovat se k placení DPH mimo jiné při překročení 1 milionu Kč obratu za rok. Jako plátce DPH pak musí např. vést evidenci DPH, vystavovat daňové doklady nebo podávat kontrolní hlášení. S.r.o. kromě toho může být tzv. identifikovanou osobou, a to v případě, kdy obchoduje se zahraničím, ale není plátcem DPH.

Kdy je nutná registrace k DPH

Plátcem DPH se firma může stát dobrovolně nebo povinně. Povinná registrace k DPH nastává při splnění některé z následujících podmínek

 • překročení obratu 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců
 • členství ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH
 • nabytí majetku privatizací nebo prodejem podniku
 • pokračování v činnosti po zemřelém plátci
 • poskytnutí služeb nebo dodání zboží do zahraničí

Povinnost registrovat se má společnost do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla splněna některá z podmínek. Přihláška k registraci DPH se podává elektronicky na podatelnu zveřejněnou správcem daně.

Povinnost plátce DPH

Společnost s.r.o., která je plátcem daně, má za povinnost

 • vystavovat daňové doklady
 • vést evidenci DPH
 • archivovat daňovou evidenci a daňové doklady za 10 let zpětně
 • podávat daňové přiznání a kontrolní hlášení do 25. dne dalšího měsíce po skončení zdaňovacího období

Jako zdaňovací období se zpravidla počítá jeden měsíc. Při splnění následujících podmínek lze přejít na čtvrtletní zdaňovací období

 • uplynuly minimálně 3 roky od registrace k DPH
 • obrat firmy nepřesáhl 10 milionů korun
 • firma je spolehlivým plátcem daně

Identifikovaná osoba

Identifikovanou osobou je podnikatel, který není plátcem DPH, ale obchoduje se zahraničím a splní tím některou z podmínek

 • příjem služby ze zahraničí (EU i třetí země)
 • prodej služeb do jiných států EU
 • nákup zboží z jiných států EU v hodnotě 326 000 Kč a vyšší za období dvou po sobě jdoucích let

Registraci jako identifikovaná osoba je nutné provést do 15 dnů od doby, kdy došlo k přijetí či poskytnutí služby nebo překročení hodnoty pořízeného zboží z jiných států. Registrovat se lze také dobrovolně. Nelze být zároveň registrovanou osobou a plnohodnotným plátcem DPH. Pokud však plátce DPH zrušil svoji registraci, stává se den poté identifikovanou osobou.

Identifikovaná osoba má přiděleno DIČ, pro transakce v rámci České republiky však nadále vystupuje jako neplátce DPH. Fakturace probíhá bez DPH a faktura musí obsahovat text “Daň odvede zákazník”.

Na rozdíl od standardních plátců daně identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet daně na vstupu a daňové přiznání podává pouze za měsíce, kdy jí vznikla daňová povinnost. Tzv. souhrnné hlášení je nutné podat do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém tato povinnost vznikla. Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení.

Pomohl vám tento článek?