Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Práva a povinnosti vlastníků domu a pozemku

Vlastníci pozemku musí zajistit, aby sousedy neobtěžovaly negativní vlivy (zápach, kouř, odpadní voda apod.), starat se o stromy na hranici pozemku nebo za určitých okolností mají povinnost pustit cizí osoby na svůj pozemek.

Odpad, hluk a další obtěžující vlivy na sousedním pozemku

Vlastník pozemku má povinnost zajistit, že na sousední pozemky nebudou z jeho pozemku pronikat obtěžující vlivy (imise) jako kouř, prach, voda, zápach nebo i rušivé světlo nebo stín (§ 1013 zákona 89/2012 Sb.). Zákon přitom mluví o “míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku”. Tedy udělat táborák pravděpodobně nebude považováno za porušení zákona, i když na sousedův pozemek zavane kouř, protože to odpovídá místním poměrům a není to nepřiměřené. Na druhou stranu soustavné pálení odpadu už za nepřiměřené může být považováno.

Za obtěžující vlivy se považuje i světlo a stín. Pokud by tedy soused postavil na svém pozemku stavbu nebo třeba pověsil plachtu, která by vám po většinu dne zastínila slunce, mohlo by se to pokládat za porušení zákona. Nebo kdyby soused instaloval na svém pozemku silná světla, která by vám v noci svítila na pozemek nebo do domu, nejspíš by to také nebylo v souladu se zákonem.

Přímo zakázané, bez ohledu na míru přiměřenosti, je odvádět imise na pozemky souseda. Nelze si tedy postavit odpadní rouru nebo odvod kouře, které by ústily na pozemek souseda.

Sousední pozemky přitom nemusí sousedit “přímo”, tj. nemusí mít společnou hranici. Platí také výjimky např. pro úředně schválené provozy apod.

Mezi obtěžující vlivy vyjmenované v zákoně patří:

 • odpad
 • voda
 • kouř
 • prach
 • pach
 • světlo
 • stín
 • hluk
 • otřesy
 • zvířata vnikající na pozemek souseda

Stromy a další rostliny přerůstající na cizí pozemek

Pokud na sousedův pozemek přerůstají rostliny z vašeho pozemku, má soused právo odstranit ty části, které jsou na jeho pozemku (§ 1016 zákona 89/2012 Sb.).

Zvláštní nařízení ale platí pro stromy. Pokud části stromu přerůstají na sousedův pozemek, má soused právo vás požádat o jejich odstranění. Když je v přiměřené době neodstraníte sami, může je soused odstranit, ale “ve vhodné roční době” a jen “působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu” (odst. 2 § 1016).

Při sázení stromů pak platí pravidlo, podle kterého může soused “z rozumného důvodu” požádat, aby se nesázelo v blízkosti hranice pozemku, konkrétně ne blíž než 1,5 metru u menších stromů a 3 metry u stromů, které dorůstají výšky nad 3 metry (§ 1017).

Koho a kdy musím pustit na svůj pozemek

Obecně platí, že na svůj pozemek nikoho pouštět nemusíte. V zákoně je ale řada výjimek, kdy toto pravidlo neplatí, např.:

 • Když by jediná cesta na sousedův pozemek vedla přes váš pozemek, může za určitých okolností využít právo tzv. nezbytné cesty (§ 1029 zákona 89/2012 Sb.).
 • Při mimořádném zásahu policie, hasičů, energetiků, myslivců a dalších skupin působících ve veřejném zájmu. Takové práva jsou ale obvykle omezená na nouzové situace a případnou škodu je možné vymáhat.
 • Pokud váš pozemek sousedí s vodním dílem, pak mohou vodohospodáři žádat přístup za účelem údržby vodního díla. Musí to ale být po předchozí domluvě a v případě škod na pozemku máte nárok na odškodnění (§ 60 zákona 254/2001 Sb.).

Pomohl vám tento článek?