Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Poplatky společenství vlastníků

Každý vlastník bytu přispívá na chod společenství vlastníků jednotek. Poplatky se nejčastěji využívají na opravy (fond oprav), odvoz odpadu, úklid nebo odměny pro členy výboru.

Finanční příspěvky za služby v domě

Na správu domu i pozemku obvykle přispívá každý vlastník v rámci společenství vlastníků jednotek v poměru, který odpovídá podílu vlastněných částí a to i v případě, že služby nevyužívá. Jedná se například o úschovnu na kola, kočárky, výtah a podobně. Pokud jsou stanovy koncipovány jiným způsobem, může být tato povinnost uzpůsobena jinak, jedná se ale o málo častý jev a zpravidla je využíván první zmíněný model.

Opravy ve společných prostorách domu

S opravami, které nejsou nezbytně nutné a bylo by zapotřebí jejich financování nad rámec tzv. fondu oprav ve společných prostorách domu, musí opět souhlasit nadpoloviční většina vlastníků. V ojedinělých případech (zejména, pokud se jedná o opravy za vyšší finanční částky), lze požadovat souhlas vyššího počtu vlastníků jednotek.

Kde hledat jednotlivé poplatky?

V ideálním případě by veškeré poplatky měly být v aktuální výši vypsané ve stanovách, ke kterým má každý majitel přístup. Pokud jsou pravidelně aktualizované, měly by obsahovat vše potřebné. Často se ale stává, že v nich mnoho informací chybí, nebo jsou psané informace neaktuální. V této situaci by veškeré otázky měl zodpovědět předseda výboru SVJ. Druhou možností, kde aktuální informace nalézt, je rozpočet SVJ. Zde by mělo být po jednotlivých položkách vypsáno a rozebráno kdy, kdo a kolik za co platil a má platit nadále. Pokud rozpočet není k dispozici, je na místě urgovat odpovědnou osobu k jeho sestavení. Jedná se o povinnost, která je dána zákonem a rozpočet musí být každý rok aktualizován. Každý rozpočet musí být vždy schválen všemi členy na shromáždění členů SVJ. (Sestavení rozpočtu je povinné ze zákona a to v § 15 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým vlastnictvím). Za vypracování rozpočtu je odpovědný výbor SVJ, nebo jeho předseda.

Na co konkrétně se poplatky využívají

První a základní položkou, na kterou se využívají vybrané poplatky, je fond oprav. Jedná se o základní a nutné opravy ve společných prostorách domu, havarijní či plánované rekonstrukce do budoucna. Další položkou, na kterou jsou poplatky využívané, jsou poplatky za vedení účtu SVJ, odměny výboru nebo placení odborného poradenství. Dále se poplatky využívají na povinné pojištění domu nebo objektu. Z poplatků se hradí i položky, jako například odvoz směsného odpadu, úklid domu, nebo osvětlení chodeb a společných prostor. Pokud objekt disponuje možnostmi, jako jsou kamerové systémy, solární panely nebo například garáže, jsou i tyto předměty hrazené z vybraných poplatků.

Časté spory ohledně poplatků

Vzhledem k různorodosti jednotlivých spoluvlastníků a jejich často odlišnému životnímu stylu je možné domluvit placení poplatků v odlišné míře. Častými předměty sporu může být například to, pokud spoluvlastník, který bydlí v přízemí domu či objektu, nechce platit poplatky spojené s užíváním výtahu, který nevyužívá. Stejně tak může být sporem, zda v SVJ platit navíc za domácí zvíře, či nikoli. Například majitelé psů jistě využívají častěji osvětlení ve společných prostorách, než lidé, kteří z bytu prakticky nevychází. Stejně tak majitelé psů se jistě podílí ve větší míře na nepořádku ve společných prostorách. Aby se zamezilo vzniku těchto konfliktů, výše poplatků může být upravená a může záležet na dohodě jednotlivých spoluvlastníků.

Zdroje: ochrance.cz, nkcr.cz, spoluvlastnictvi.cz, koupimprvnibyt.cz

Pomohl vám tento článek?