Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Druhy živností

Rozlišujeme dva typy živností, ohlašovací a koncesované. Ohlašovací nevznikají na žádost, ale pouhým ohlášením. Živnostenský úřad zkontroluje, zda jsou splněny zákonné podmínky pro provozování živnosti a provede zápis do živnostenského rejstříku. U ohlašovacích živností není zapotřebí povolení od jiných státních orgánů.


Ohlašovací živnosti

Ohlašovací živnosti se dělí na tři kategorie.

  • Řemeslné (příloha 1 živnostenského zákona), např. kadeřnictví, zámečnictví, zednictví - lze vykonávat, pokud podnikatel vlastní výuční list, maturitní zkoušku nebo doklad o ukončeném vyšším odborném nebo vysokoškolském vzdělání v dané oblasti, případně uznání o odborné kvalifikaci nebo získání profesních kvalifikací. Podnikatel se vzděláním v příbuzném oboru předloží doklad o odborné způsobilosti a doklad o jednoleté praxi v oboru, ve kterém chce podnikat. Způsobilost lze také získat vykonáním šestileté praxe v oboru.
  • Vázané (příloha 2 živnostenského zákona), např. oční optika, oceňování majetku, restaurování uměleckých děl, provozování autoškoly - mají stanoveny specifické požadavky, které je nutné splnit pro prokázání odborné způsobilosti.
  • Volné (seznam) - nevyžadující prokázání odborné ani jiné způsobilosti. Ohlašovatel musí být plnoletý, svéprávný (způsobilý k právním úkonům) a bezúhonný (mít čistý trestní rejstřík).

Koncesované živnosti

Koncesované jsou živnosti, u kterých je vyžadována koncesní listina od živnostenského úřadu. Žadatel o koncesi musí doložit předepsané vzdělání v oboru a zkušenosti. Seznam uvádí příloha 3 živnostenského zákona a patří mezi ně např. výroba lihovin, pyrotechnické průzkumy nebo provoz cestovní kanceláře.

Pomohl vám tento článek?