Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z rejstříku trestů nejčastěji slouží k prokázání bezúhonnosti, např. pro novou práci, a nejrychleji ho získáte na pobočkách Czech Point nebo městském úřadě.

Co obsahuje výpis z rejstříku trestů a kdy je potřeba?

Výpis z rejstříku trestů je veřejná listina, která obsahuje záznamy o trestných činech, ne o přestupcích. Dokládá, zda trest byl zahlazen či nikoli a může zahrnovat také údaje z jiných členských států EU, ve kterých žadatel pobýval.

Čistý rejstřík trestů může vyžadovat zaměstnavatel, u některých povolání je nutný ze zákona, a je mimo jiné potřebný k založení firmy. Výpis by nikdy neměl být starší než 3 měsíce.

Která povolání vyžadují čistý trestný rejstřík?

Mezi povolání, která ze zákona vyžadují bezúhonnost se řadí

 • advokáti, učitelé, sociální pracovníci, lékaři a zdravotní sestry, notáři, hasiči, policisté, veterináři, úředníci na ministerstvu

Co je potřeba doložit při žádosti o výpis z rejstříku trestů?

 • Doklad totožnosti. Pokud vdaná žena nemá v průkazu uvedeno rodné příjmení, je potřeba ho doložit rodným listem nebo jiným dokladem.
 • Pokud žádost o výpis podává jiná osoba, je nutná plná moc s úředně ověřeným podpisem.
 • Cizinci předkládají doklad obsahující jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo a státní občanství.

Vzor žádosti o výpis z rejstříku trestů lze nalézt zde.

Kde zažádat o výpis z rejstříku trestů a kolik stojí?

 • Na Rejstříku trestů. Zde je možné vydat výpis pro využití v zahraničí (často nutná následná apostila na legalizačním oddělení Ministerstva zahraničních věcí)
  • Soudní 988/1, Praha 4
  • Husova 15, Brno
  • Sokolská 16, Ostrava
 • Na kontaktních místech Czech Point. Zde je možné vydat také vícejazyčnou doložku k výpisu.
 • Na každém obecním úřadě, městském úřadě, úřadě města, v Praze obvodním úřadě nebo místním úřadě, v územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu nebo úřadě městské části, který vede matriku.
 • Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí (seznam).
 • Elektronicky pomocí datové schránky.

Poplatek za podání žádosti činí 100 Kč, v zahraničí na zastupitelských úřadech 200 Kč (splatné v místní měně dle aktuálního kurzu).

Za jak dlouho od skončení trestu jsou údaje v rejstříku trestů smazány?

 • Po 1 roce, jestliže bylo uděleno domácí vězení, zákaz pobytu, peněžní pokuta, zákaz vstupu na různé akce, propadnutí věci nebo majetku.
 • Po 3 letech, který nebyl delší než 1 rok (platí i pro trest vyhoštění).
 • Po 5 letech, který byl delší než 1 rok.
 • Po 10 letech, který byl delší než 5 let.
 • Po 15 letech v případě výjimečného trestu.

Pomohl vám tento článek?