Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Voličský průkaz

Voličský průkaz je listina, která umožňuje voliči hlasovat ve vybraných volbách mimo volební okrsek, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, včetně hlasování v zahraničí na zastupitelském úřadu.

V jakých volbách a kde lze využít voličský průkaz?

 • Volba prezidenta republiky - v jakékoli volební místnosti v ČR nebo v zahraničí.
 • Volby do Senátu - v jakékoli volební místnosti ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a kde je volič přihlášen k trvalému pobytu. S průkazem vydaným zastupitelským úřadem pak v jakémkoli volebním obvodu na území ČR, kde jsou volby vyhlášeny (lze tak hlasovat každé dva roky).
 • Volby do Poslanecké sněmovny - v jakékoli volební místnosti v ČR nebo v zahraničí. Při hlasování v zahraničí se hlas připočítá ke kraji, který byl předem vylosován.
 • Volby do Evropského parlamentu - v jakékoli volební místnosti v ČR.
 • Volby do zastupitelstev krajů - v jakékoli volební místnosti v kraji, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.
 • Pro volby do zastupitelstev obcí a komunálních voleb se voličský průkaz nevydává.

Kde požádat o vydání voličského průkazu?

 • Na obecním úřadě dle místa trvalého bydliště.
 • U zastupitelského úřadu v zahraničí, kde je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů (pro volbu prezidenta republiky, volby do Senátu, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu).

Jak a kdy nejpozději požádat o vydání voličského průkazu?

 • Osobní žádost - ode dne vyhlášení voleb do dvou dnů přede dnem voleb do 16:00.
 • Písemná žádost - ode dne vyhlášení voleb s doručením příslušnému úřadu nejpozději 7 dní přede dnem voleb do 16:00. Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis.
 • Přes datovou schránku - žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16:00 hodin.
 • O voličský průkaz nelze zažádat prostřednictvím jiné osoby. Pověřená osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem ale může průkaz vyzvednout.
 • Vydání voličského průkazu je zdarma.

Co obsahuje žádost o vydání voličského průkazu?

 • Jméno a příjmení voliče
 • Datum narození
 • Adresu trvalého pobytu
 • Adresa pro doručení voličského průkazu, pokud žadatel nevyzvedne osobně nebo v zastoupení.
 • U senátních voleb informaci, pro které volební kolo je průkaz vydán. Pokud není uvedeno, budou vydány dva průkazy - jeden pro každé kolo voleb.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu lze stáhnout zde.

Kdy obdržím voličský průkaz?

 • V případě, že si žadatel vyzvedne průkaz osobně nebo v zastoupení, předá mu příslušný úřad průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb.
 • Pokud je v žádosti uvedena adresa pro doručení voličského průkazu, je průkaz žadateli zaslán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb.
 • V případě volení v zahraničí je možné nechat si voličský průkaz zaslat na příslušný zastupitelský úřad a vyzvednout až v den voleb.

Jak hlasovat s voličským průkazem?

Pro hlasování s voličským průkazem platí stejná pravidla jako pro ostatní voliče.

Volič nejprve předloží komisi voličský průkaz, který si komise ponechá a dopíše voliče do seznamu. Následně předá voliči hlasovací lístek s úřední obálkou.

Pokud se volič nakonec rozhodne hlasovat ve svém stálém hlasovacím okrsku, musí se taktéž prokázat voličským průkazem.

Co se stane, pokud ztratím voličský průkaz?

Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz nelze vydat duplikát a bez voličského průkazu tak nebude voliči umožněno hlasovat (ani v jeho stálém hlasovacím okrsku).

Pomohl vám tento článek?