Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Přišla mi výzva k placení televizních/rozhlasových poplatků

Přišla vám výzva k přihlášení se k placení televizních nebo rozhlasových poplatků? Podle zákona máte povinnost na výzvu reagovat do 30 dnů, kdy se buď přihlásíte k placení poplatků, nebo prokážete, že se na vás povinnost platit nevztahuje.

Proč mi přišla výzva?

Podle zákona (§ 3 zákona 348/2005 Sb.) vás budou za poplatníka považovat i v případě, pokud odebíráte elektřinu z distribuční sítě (tj. máte smlouvu na odběr elektřiny) a ještě k poplatkům nejste přihlášený/přihlášená. Česká televize, resp. Český rozhlas má právo takové fyzické i právnické osoby evidovat a posílat jim výzvy k placení.

Pokud byste se rozhodli takovou výzvu ignorovat, bude vám to k ničemu, protože podle zákona už v evidenci stejně jste a v nejhorším případě by to mohlo dojít až k tomu, že na vás Česká televize nebo Český rozhlas pošlou exekutory.

Jak na výzvu reagovat

Po doručení výzvy máte 30 dnů na to, abyste České televizi, resp. Českému rozhlasu prokázali, že se na vás nevztahuje povinnost platit poplatek. Pokud to neuděláte, automaticky vás zařadí jako poplatníka a budou vám chodit výzvy k placení. Proto na výzvu reagujte v každém případě.

Jsou tedy dvě možnosti, jak reagovat na výzvu:

  • Jestli splňujete podmínky povinnosti platit televizní a/nebo rozhlasový poplatek, přihlaste se podle pokynů ve výzvě na webu České televize nebo Českého rozhlasu a nastavte platební příkaz.
  • Jestli doma nemáte přijímač, někdo z vaší domácnosti už poplatky platí nebo se na vás vztahuje nějaká další výjimka z povinnosti platit poplatky, obvykle to stačí doložit čestným prohlášením. Opět postupujte podle návodu ve výzvě.

Pomohl vám tento článek?