Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Nesedí vám vyúčtování služeb?

Jako nájemník máte ze zákona právo získat od pronajímatele doplňující informace k vyúčtování služeb (§ 8 odst. 2 zákona 67/2013 Sb.).

Pronajímatel vám musí do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (obvykle rok, pokud není v nájemní smlouvě kratší doba) poslat vyúčtování služeb včetně reálných nákladů.

Vy si můžete od pronajímatele (písemně) vyžádat náhled do podkladů pro vyúčtování (včetně např. dokladů od poskytovatelů služeb), a pokud nesouhlasíte, můžete (opět písemně) podat námitku pronajímateli.

Pokud by vám pronajímatel odmítl možnost nahlédnout do podkladů pro vyúčtování nebo nereagoval na vaši písemnou námitku, máte nárok na pokutu podle § 8 zákona č. 67/2013 Sb.

Pomohl vám tento článek?