Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Jak si zařídit řidičský průkaz

Postup žádosti o zřízení řidičského průkazu se liší podle toho, zda jde o první řidičák po autoškole, končí vám platnost toho současného, nebo jste ho třeba ztratili. Vyberte situaci, která se vás týká, a postupujte podle návodu.

První řidičák po autoškole

Platí i pro rozšíření oprávnění na další skupiny.

Pokud jste právě dokončili autoškolu a žádáte o první řidičský průkaz, měli by vám přímo v autoškole pomoci s postupem.

Budete si potřebovat předem zajistit:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
 • doklad o odborné způsobilosti (potvrzení od autoškoly) - nesmí být starší než 6 měsíců
 • čestné prohlášení, kde uvedete, že nejste držitelem řidičského oprávnění v jiném státě EU a že nemáte zákaz nebo omezení řízení uložený jiným státem EU
  • vzory čestného prohlášení:
   • pokud nemáte z jiného státu EU omezení nebo zákaz řízení: PDF
   • pokud máte z jiného státu EU omezení nebo zákaz řízení: PDF

Končí mi platnost řidičáku

O výměnu lze požádat 90 a méně dnů před skončením platnosti řidičáku.

Pokud vám už platnost řidičáku skončila, musíte si zažádat o nový přímo na úřadě, tedy nelze k tomu použít elektronickou žádost.

Žádost o vydání nového průkazu můžete vyplnit elektronicky ve formuláři na webu Portálu občana nebo Portálu dopravy. Takže není nutné chodit kvůli žádosti na úřad, stačí si jen následně vyzvednout hotový řidičák.

Informační leták k elektronickému podání žádosti o výměnu je zde.

Do Portálu občana se lze přihlásit jen přes datovou schránku, bankovní identitu, Mobilní klíč eGovernmentu a podobné nástroje. Pokud je nemáte, musíte si je založit nebo jít vyřídit žádost na úřad osobně.

Nový řidičák by měl být připraven k vyzvednutí na úřadu do 20 dní od odeslání žádosti.

 • Při vyzvednutí je potřeba se prokázat občankou (nebo cestovním pasem) a odevzdat starý řidičák.
 • Pokud podáte žádost v době 90 a méně dnů před skončením platnosti, neplatíte žádný poplatek. Jinak platíte 200 Kč.
 • V Portálu občana si můžete nastavit notifikace, pokud by byl doklad hotový dřív.

Ztráta, poškození, ukradení ad.

Řidičák jsem ztratil/a, poškodil/a, byl mi ukraden, vypršela mu platnost, potřebuju změnit údaje na řidičáku.

 • Žádost můžete podat:
 • Pokud je řidičák ukradený, ztracený nebo poškozený, ale neskončila mu platnost, dostanete na úřadě při podání žádosti "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu".
  • Toto “Potvrzení” platí na 30 dnů a budete s ním moct řídit.

Vrácení řidičáku

Žádám o vrácení řidičáku, jakmile uplynula doba zákazu řízení.

Potřebujete si předem zařídit:

 • psychologické testy pro řidiče u akreditovaného dopravního psychologa
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře
 • kontrolní přezkoušení v autoškole

S potvrzeními z těchto prohlídek a testů můžete jít na úřad podat žádost (viz níže).

Postup podání žádosti na úřadě

Zajděte na kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností nebo v Praze na registr motorových vozidel Na Pankráci 1685/17.

 • Není potřeba, pokud jste žádali o prodloužení řidičáku elektronicky (viz výše).
 • Vezměte si s sebou:
  • občanku
  • původní řidičák (i pokud je poškozený nebo neplatný)
  • pokud jde o váš první řidičák po autoškole, tak další potvrzení a čestné prohlášení (viz výše)

Na úřadě:

 • Vyplňte formulář žádosti (k vyzvednutí jen na místě).
 • Předložte formulář, doklady a případně potvrzení.
 • Zaplatíte správní poplatek 200 Kč.

Postup podání žádosti elektronicky

Elektronicky lze podat žádost jen v případě, že se blíží konec platnosti řidičáku nebo že došlo k odcizení nebo ztrátě řidičáku.

Žádost lze podat na webu Portál dopravy po přihlášení přes Identitu občana. Elektronický formulář naleznete v sekci "Řidič", v bloku "Řidičský průkaz". Více o Portálu dopravy.

Vyzvednutí hotového řidičáku

Řidičák bude připravený k vyzvednutí do 20 dnů, nebo do 5 pracovních dnů, pokud jste se připlatili (viz níže). Pokud žádáte o řidičák v Praze, můžete sledovat, zda je již připravený na webu magistrátu zde.

Pokud jste žádali elektronicky, budete muset při vyzvednutí zaplatit poplatek.

Řidičák si vyzvednete osobně, nebo ho může vyzvednout jiná osoba na základě ověřené plné moci.

Co když potřebuji řidičák rychleji?

Při podání žádosti ve formuláři žádosti zaškrtněte, že chcete vydat řidičák ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

Správní poplatek je 700 Kč (místo standardních 200 Kč).

O zkrácenou lhůtu nelze požádat v případě prvního řidičáku (po autoškole).

Co když nemám trvalý pobyt na území ČR?

Potřebujete doložit obvyklé bydliště nebo potvrzení o studiu.

Obvyklé bydliště lze doložit:

 • výpisem z katastru potvrzujícím, že vlastníte nemovitost na území ČR
 • nájemní smlouvou k nemovitosti
 • potvrzením o zaměstnání v ČR
 • výpisem ze živnostenského rejstříku

V případě potvrzení o studiu musí jít o prezenční studium v délce alespoň šest měsíců.


Zdroje: praha.eu, mdcr.cz, portaldopravy.cz

Pomohl vám tento článek?