Na vašem soukromí nám záleží

K zajištění funkčnosti webového Poreseno.cz používáme soubory cookies. cookies a dále k analýze Vaší návštěvnosti. Sbíráme anonymní data, která poté vyhodnocujeme za účelem optimalizace webového portálu. Více se dozvíte v podmínkách užívání.

Obsah článku

Co dělat při nehodě?

 1. Zastavte, vypněte motor, zabrzděte a zapněte blikačky.
 2. Zkontrolujte, jestli nehoří.
 3. Postavte za auto (50 metrů, na dálnici 100 metrů) výstražný trojúhelník.
 4. Zkontrolujte, jestli někdo není zraněný.
 5. Pokud byl někdo zraněn, byl poškozený majetek třetích osob, nejde obnovit provoz nebo celková škoda přesahuje 100 000 Kč, zavolejte policii.
 6. Nafoťte nehodu z víc úhlů a případně vyznačte pozice aut na vozovce.
 7. Vyměňte si kontaktní informace s dalšími účastníky nehody.
 8. Pokud má přijet policie, počkejte na ně někde v bezpečí mimo vozovku, případně se pokuste obnovit provoz. Policie vám nakonec předá protokol o nehodě, který budete potřebovat pro pojišťovnu.
 9. Pokud není potřeba volat policii, domluvte se s dalšími účastníky nehody. Pokud se shodnete na viníkovi, vyplňte formulář Evropského záznamu o dopravní nehodě. Pokud se neshodnete na viníkovi, musíte zavolat policii.

Zastavení

Zastavte, vypněte motor a zabrzděte auto.

Zapněte výstražná světla (tzv. blikačky).

Nehoří?

Zkontrolujte, jestli nehoří. Pokud vidíte plameny nebo cítíte kouř, pak:

 • opusťte auto
 • pomozte ostatním z vozu
 • přesuňte se do bezpečné vzdálenosti od auta
 • zavolejte 150 a 158, případně i 155, pokud je někdo zraněn

Výstražný trojúhelník

Oblečte si reflexní vestu.

Postavte výstražný trojúhelník:

 • za auto k pravé krajnici tak, aby upozorňoval přijíždějící řidiče
 • má být 50 metrů za autem, na dálnici 100 metrů

Spolucestující a zranění

Zkontrolujte, jestli někdo není zraněný.

 • Pokud je někdo vážně zraněný, zavolejte 155 a následně poskytněte první pomoc.
  • Pokud máte jakékoli pochybnosti, jestli je někdo vážně nebo lehce zraněný, radši zavolejte 155!
 • I když je někdo jen lehce zraněný, zavolejte 158.
  • Při jakkoli vážném zranění máte povinnost hlásit nehodu policii.

Spolucestující by se měli přesunout na bezpečné místo mimo vozovku.

Mám zavolat policii?

Policii máte povinnost zavolat, pokud:

 • byl poškozen majetek třetích osob
  • např. zaparkované auto, svodidla, plot domu apod.
 • nepůjde obnovit provoz
  • Pokud nehoda blokuje provoz a auta jsou tak poškozená, že provoz sami nebudete moct obnovit (např. přejet autem mimo vozovku), zavolejte 158 a asistenční službu (kontakt na asistenční službu je obvykle na zelené kartě).
 • celková škoda na autech 100 tisíc korun a víc
  • Do limitu 100 tisíc korun se počítá i škoda na přepravovaných věcech, např. když by se vám při nehodě rozbil počítač.
  • Škoda se neodhaduje snadno, obecně lze říct, že pod 100 tisíc korun budou odřené plechy nebo rozbitá světla u běžných aut, ale jakmile je auto poničené na více místech, má poškozenou oblast motoru nebo je jedno z aut velmi drahé, je lepší rovnou volat 158.

Zdokumentování a vyznačení nehody

Vyfoťte nehodu tak, aby:

 • byla vidět místa poškození v detailu;
 • fotky zachycovaly celkové pohledy na nehodu, ze kterých bude jasné, v jaké pozici auta jsou

Vyznačte pozici aut na vozovce.

 • Pokud má přijet policie a nehoda blokuje provoz (hlavně průjezd MHD nebo vytíženou silnici), máte povinnost obnovit provoz, ale předtím je nutné vyznačit pozice aut.
  • Jestli máte možnost, “obkreslete” pozice vozidel přímo na vozovce, např. pomocí křídy, spreje nebo lepicí pásky. Pokud nemáte, nafoťte nehodu co nejpodrobněji, aby pozice aut byla rozpoznatelná z různých úhlů.
 • V situaci, kdy nehoda neblokuje provoz, např. jde auta bez komplikací objet, nechte auta v původní pozici, než přijede policie.

Dohoda s účastníky nehody

Dohodněte se s dalšími účastníky nehody, jak budete postupovat.

Pokud není žádná přímý důvod volat policii (nikdo není zraněný, škoda je pod 100 tisíc korun a nebyl poškozen majetek třetích osob), můžete se s dalšími účastníky nehody dohodnout, že budete řešit nehodu bez přítomnosti policie.

Následně se musíte shodnout na tom, kdo je viníkem nehody. Pokud se neshodnete, bude potřeba zavolat 158. Může se stát, že si to viník nehody ještě před podpisem formuláře záznamu o nehodě rozmyslí. Pak je opět potřeba zavolat 158.

Požádejte účastníky nehody a případné svědky o kontaktní informace. Účastníci nehody jsou povinni si navzájem prokázat totožnost a předat údaje o vozidlech.

Obnovení provozu

Pokud nehoda blokuje provoz, obnovte provoz, tj. popojeďte autem ke krajnici nebo mimo vozovku tak, aby provoz ostatních vozidel nebyl blokován.

Má přijet policie?

Pokud jste k nehodě volali policii, např. kvůli škodě nad 100 tisíc korun nebo zranění (viz výše), vyčkejte v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku a s dalšími účastníky nehody pokud možno nediskutujte okolnosti nehody, leda by se jednalo o pomoc zraněným.

Pokud nehoda blokuje silnici, obnovte provoz, tj. popojeďte autem ke krajnici nebo mimo vozovku tak, aby provoz ostatních vozidel nebyl blokován. Nejdřív se ale zkontrolujte, že máte fotodokumentaci a že jsou pozice aut vyznačené (viz výše).

Policie vám vystaví protokol o nehodě, takže následně nemusíte vyplňovat formulář Evropského záznamu o dopravní nehodě. Protokol o nehodě si uschovejte, budete ho potřebovat při hlášení nehody pojišťovně.

Nebylo potřeba volat policii?

Pokud jste se s účastníky nehody shodli na viníkovi a na řešení bez přítomnosti policie a nemáte povinnost volat policii (viz výše), pak vyplňte formulář Evropského záznamu o dopravní nehodě (vzor zde).

 • Formulář byste měli mít v autě.
 • Pokud formulář nemáte, sepište všechny údaje obsažené ve vzoru formuláře na volný list papíru, ve dvou kopiích.
 • Pokud nemáte žádný způsob, jak okolnosti nehody sepsat, zavolejte 158.

Zdroj: mdcr.cz, Policie ČR

Pomohl vám tento článek?